Công việc đòi nợ thuê sẽ được thực hiện như thế nào?

Contact Us

Công việc đòi nợ thuê sẽ được thực hiện như thế nào?

Việc vận hành Dịch vụ đòi nợ thuê Song Việt rất dễ dàng vì chúng tôi chỉ cần các thông tin sau từ bạn để bắt đầu quy trình thu nợ:

  • Một bản sao của hóa đơn gốc hoặc tài liệu khác về khoản nợ của bạn
  • Thông tin về bất kỳ biện pháp thu hồi nợ tiềm năng nào được thực hiện bởi bạn
  • Chúng tôi sẽ tự động tính lãi phạt cho khoản nợ của bạn cho đến khi toàn bộ khoản nợ đã được xử lý.

Nếu không có gì thay đổi sau khi chúng tôi ký kết ủy quyền với bạn, quy trình thu nợ thường sẽ bắt đầu khi nhận được chuyển nhượng hoặc muộn nhất là vào ngày làm việc tiếp theo. Bạn sẽ nhận được một xác nhận đơn đặt hàng riêng về việc bắt đầu các hoạt động đòi nợ, bạn có thể kiểm tra để xác minh tính chính xác của thông tin.

CÔNG TY ĐÒI NỢ THUÊ SONG VIỆT – ĐÒI NỢ THUÊ TPHCM

 

 

Share this post?

admin
Hotline: +84977888875
SMS: +84977888875 Message facebook Zalo: +84977888875